• Sort Blog:
 • All
 • Duurzaamheid
 • Infrastructuur
 • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
 • Omgevingsmanagement
 • Onderwijs
 • Ontwikkelingen
 • Stadsontwikkeling
 • Verkeersveiligheid

Terreinafwerking De Olmen-Waterfront Warande te Lelystad

Update 10 juni 2022:
De nieuwsbrief fase B6.5 Klaproos is toegevoegd.

Klik hier voor de laatste nieuwsbrieven van de verschillende deelgebieden

Update 10 mei 2022:

De nieuwsbrief fase 6 tijdelijk parkeerterrein Klaproos is toegevoegd.

Update 6 mei 2022:
De nieuwsbrief van deelgebied B fase B6.6 is toegevoegd.

Update 21 april 2022:

De nieuwsbrief van deelgebied B fase B6.4 is toegevoegd.

Update 6 april 2022:
In verband met ziekte zijn vanaf afgelopen dinsdagochtend geen stratenmakers aan het werk geweest op fase B5.3 Klaproos. Het ziet er nu naar uit dat maandag een andere stratenmakersploeg weer van start gaat.

Update 25 maart 2022
De nieuwsbrief van deelgebied B fase B5.3 Klaproos is toegevoegd.

Update 18 maart 2022:
Door corona besmettingen hebben helaas maar beperkte werkzaamheden plaatsgevonden.

Update 1 maart 2022:
De nieuwsbrief voor deelgebied B fase B4 Margriet is toegevoegd.

Update 23 februari 2022:
De bestrating in de Margriet heeft vertraging opgelopen door de slechte weersomstandigheden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Update 18 februari 2022:

In de Margriet is de HWA riool aangelegd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de Lupine, fase B8 is het straatwerk gereed; in de Lupine fase B7 wordt gewerkt aan het straatwerk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Update 9-2-2022 De nieuwsbrieven van fase B4a Margriet en fase B8 Lupine zijn toegevoegd.

Update 10-11-2021: De nieuwsbrief tijdelijke inritten Parnassialaan is toegevoegd.

Update 09-11-2021:De nieuwsbrief fase B4 Kamille, Margriet is toegevoegd

Update 25-10-2021:De nieuwsbrief fase B5.1 en B5.2 Kamille is toegevoegd

Update 8-10-2021:De nieuwsbrief fase B6.3 Klaproos is toegevoegd

Update 20 juli 2021:

Bouwvakantie
De bouwvakantie loopt van week 30 tot en met week 32; van maandag 26 juli tot en met zondag 15 augustus.

Ranonkellaan
Tijdens de bouwvakantie wordt de Ranonkellaan opengesteld. Dit houdt ook in dat in die periode de buslijn 8 van Arriva weer over de Ranonkellaan rijdt. Na de bouwvakantie, als de werkzaamheden verdergaan, zal de bus weer worden omgeleid via Koriander.

Koriander
In week 31 wordt de Koriander gedeeltelijk afgesloten. Het betreft het gedeelte Koriander tussen Liesgras en Draadzegge. De omleidingsroutes worden ter plaatse aangegeven.

Madelief
Na de bouwvakantie starten wij met de werkzaamheden van fase B2 Madelief. Naar verwachting zal deze fase half september worden afgerond.

Korenbloem
Begin juli is gestart met fase B3 Korenbloem. Deze fase wordt in 3 delen uitgevoerd en zal in zijn geheel begin september gereed zijn. Tijdens de bouwvakantie worden hier geen werkzaamheden uitgevoerd; De woningen zijn dan toegankelijk.

Algemeen
Let op: Houdt u er rekening mee dat genoemde planningen door onvoorziene (weers-)omstandigheden kunnen wijzigingen.
In de link ‘nieuwsbrieven’ bovenaan de pagina vindt u meer specifieke informatie per fase over planning, omleidingen en overige praktische zaken.

Foto’s
Hieronder vindt u een aantal foto’s van verschillende fases van het project. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Update 28 mei 2021

Onderwerp: Uitnodiging TEAMS Omgevingsbijeenkomst Deelgebied B

De Wilde Grond-, Weg- en Waterbouw start eind juni /begin juli 2021 met de uitvoering van deelgebied B van project Terreinafwerking De Olmen-Waterfront in Warande. Dit doen wij in opdracht van de gemeente Lelystad.  Hieronder kunt u zien om welk gebied het gaat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Omgevingsbijeenkomst
Om u te informeren over onze werkzaamheden en de gevolgen hiervan, organiseren wij dinsdag 15 juni 2021 een omgevingsbijeenkomst. Ons uitvoeringsteam is hierbij aanwezig om zich aan u voor te stellen en om een toelichting te geven op de werkzaamheden, planning en fasering van deelgebied B. Ook is er gelegenheid voor u om vragen aan ons te stellen.

In verband met de COVID-19 maatregelen zal deze bijeenkomst niet fysiek plaatsvinden maar online, via TEAMS. Indien u aan de bijeenkomst wilt deelnemen, dan kunt u zich hiervoor aanmelden door uw e-mailadres aan ons door te geven. Wij sturen u dan vervolgens een e-mail met de link om deel te nemen aan de vergadering.

Locatie : Microsoft TEAMS vergadering

Datum : dinsdag 15 juni 2021

Tijdstip : van 18:00 tot 19:00 uur

Aanmelden : e-mail naar waterfront-warande@dewilde-lelystad.nl

 

Update 17 mei 2021:

Voortgang deelgebied A en C 

Helaas zijn de weersomstandigheden ongunstig en worden de werkzaamheden hierdoor bemoeilijkt.
Van deelgebied A Wederiklaan is de eerste fase A1 afgerond en is vorige week gestart met fase A2 en A3. Deze fases gaan circa 8 weken duren; dit houdt in dat de terreinafwerking van de Wederiklaan eind juni/begin juli gereed zou zijn.

Bij deelgebied C is begin mei gestart met de eerste fase C9 – Haagwinde. Afhankelijk van de weersomstandigheden zal begin juni de nieuwe bestrating zijn aangebracht en de bermen en groenstroken zijn afgewerkt. Aansluitend hierop volgen de werkzaamheden van fase C8.

Tekeningenactie

De kinderen van de school Kindcentrum Warande hebben enthousiast meegedaan aan de tekeningenactie. Wij hebben in totaal 256 tekeningen ontvangen. Deze tekeningen zijn op bouwhekdoeken gedrukt en zullen langs de Haagwinde worden geplaatst. Hieronder een paar voorbeelden:

 

 

 

 

 

 


Update 30 maart 2021:

Onderwerp: Voortgang deelgebied A  – Wederiklaan

Begin april 2021 start aannemer De Wilde Grond- , Weg– en Waterbouw met de werkzaamheden in deelgebied A: het betreft de Wederiklaan gelegen tussen de Zilverschoonlaan en de Oeverzegge.

Planning
Om overlast zo veel mogelijk te beperken worden de deelgebieden uitgevoerd in fasen. Deelgebied A is verdeeld in 3 fasen.
A1: start week 15 tot en met circa week 18 (begin april—begin mei)
A2: start week 18 tot en met circa week 22 (begin mei—half juni)
A3: start week 22 tot en met circa week 26 (half juni—half juli)

Wij willen erop wijzen dat dit een planning betreft die door onvoorziene omstandigheden nog  kan wijzigen.

Werkzaamheden
Per fase worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 • Aanleggen van de bypass (rijplaten)
 • Opbreken van de bestaande verharding (betonplaten)
 • Grondwerk (grond en zand cunetten incl. fundering en boomplantvakken
 • Aanbrengen van kantopsluitingen en bestrating
 • Groenstroken aanvullen en bermen afwerken

Wijkbuddy
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is op locatie een wijkbuddy aanwezig als aanspreekpunt. De wijkbuddy is te herkennen aan een geel hesje. Voor al uw uitvoeringstechnische vragen kunt u bij hem terecht.

2-wekelijks inloopspreekuur
Wanneer u een persoonlijk gesprek wenst om vragen te stellen en aandachtspunten kenbaar te maken, dan kunt u op afspraak terecht bij het inloopspreekuur in onze bouwkeet. De keet bevindt zich in deelgebied D – plein Klaproos. Dit spreekuur is elke 2 weken op woensdag van 15:00 tot 16:00 uur. Indien u een afspraak wilt maken, dan kunt u dat per mail of telefonisch aangeven.

Veiligheid
Wij doen ons best om de veiligheid tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk te garanderen, maar toch blijven werkterreinen gevaarlijke plaatsen. Het is verstandig kinderen hierop te wijzen en ze weg te houden van het werkterrein. Het werkterrein is geen veilige speelplaats.

 

Update 23 maart 2021:

Uitnodiging TEAMS Omgevingsbijeenkomst deelgebied A en C
Wij organiseren op donderdag 25 maart een informatiebijeenkomst. Ons uitvoeringsteam is hierbij aanwezig om een toelichting te geven op de werkzaamheden, planning en fasering van deelgebied A en C.  Ook is er gelegenheid om vragen te stellen.
In verband met de COVID-19 maatregelen zal deze bijeenkomst helaas niet fysiek plaatsvinden maar via TEAMS. Indien u aan de bijeenkomst wilt deelnemen, dan kunt u zich hiervoor aanmelden door uw e-mailadres aan ons door te geven. Wij sturen u dan vervolgens een e-mail met de link om deel te nemen aan de vergadering.

Locatie : Microsoft TEAMS vergadering
Datum : donderdag 25 maart 2021
Tijdstip : van 18:00 tot 19:00 uur
Aanmelden : e-mail naar waterfront-warande@dewilde-lelystad.nl

Fases deelgebied A

Fases deelgebied C

 

Update 15 maart 2021:

In opdracht van de gemeente Lelystad start binnenkort De Wilde Grond-, Weg- en Waterbouw met de uitvoering van het project Terreinafwerking in de wijk Waterfront    Warande in Lelystad.

Wat gaan wij doen in de Warande?

Het project bestaat uit de volgende werkzaamheden:

 • Opruimingswerkzaamheden
 • Opnemen van verhardingen
 • Verrichten van grondwerk
 • Aanbrengen afwateringsvoorzieningen
 • Aanbrengen elementenverhardingen
 • Realiseren/herstellen voetpaden en parkeervakken
 • Aanleggen boomplantvakken

Om hinder en overlast tot een minimum te beperken voeren wij de geplande werkzaamheden gefaseerd uit. De werkzaamheden zijn onderverdeeld in deelgebieden en deze deelgebieden zijn onderverdeeld in subfases. Op deze manier zijn voldoende (tijdelijke) parkeerplaatsen beschikbaar en werken wij slechts een paar weken direct voor de deur. De fasering bestaat uit de volgende deelgebieden:

 • Deelgebied A: Fase A1 t/m A3
 • Deelgebied B: Fase B1 t/m B8
 • Deelgebied C: Fase C1 t/m C9
 • Deelgebied D: Fase D1 t/m D4

Onze planning (onder voorbehoud)
Naar verwachting zal in april 2021 gestart worden met de werkzaamheden. De geplande werkzaamheden zullen duren tot eind 2022. Dit is onder voorbehoud; Onwerkbaar weer en andere onvoorziene zaken kunnen van invloed zijn op de planning.
Zodra de planning bekend is zullen wij dit kenbaar maken.

Omgevingsbijeenkomsten
Ongeveer 2 weken voor de start van de werkzaamheden van een deelgebied organiseren wij een omgevingsbijeenkomst. Dit doen wij tijdens de beperkende COVID-19 maatregelen via TEAMS. Tijdens deze bijeenkomst wordt een toelichting gegeven op de werkzaamheden, de planning, bereikbaarheid en parkeren.
Belanghebbenden worden via deze site en bewonersbrieven uitgenodigd om deel te nemen aan deze bijeenkomsten.

Inloopspreekuur
Wanneer mensen een persoonlijk gesprek met ons willen om vragen te stellen, dan kunnen zij terecht bij het inloopspreekuur in onze bouwkeet. Dit spreekuur is elke 2 weken op woensdag van 15:00 tot 16:00 uur. In verband met COVID-19 kunt u hier alleen op afspraak terecht. U kunt de afspraak telefonisch of per mail maken. Zie contactgegevens hieronder.

Nieuwsbrief
Wilt u per mail informatie ontvangen over het project of over een specifiek deelgebied, dan kunt u hier uw e-mailadres doorgeven bij de Omgevingsmanager.

Contactgegevens

Telefoonnummer: 06 – 57 39 22 92
E-mailadres: waterfront-warande@dewilde-lelystad.nl

Punter

Groot Onderhoud Punter 34, 36 & 37 in Lelystad

De Wilde Grond-, Weg- en Waterbouw uit Lelystad start medio juni 2017, in opdracht van de gemeente Lelystad, met groot onderhoud aan Punter 34, 36 & 37 in Lelystad. Doel en aanleiding van het werk is om de openbare ruimte in de wijk toekomstbestendig te maken. Dit betekent dat de bestrating waar nodig hersteld wordt en weer een frisse en moderne uitstraling krijgt. Ook brengen wij nieuwe groenstroken aan en enkele lichtmasten worden vervangen.

 

Het ontwerp voor de wijk is na een goede samenwerking tussen gemeente en bewoners tot stand gekomen. In april 2015 is de bewoners gevraagd naar de positieve punten en aandachtspunten van de wijk. Deze opmerkingen en suggesties zijn met de bewoners besproken in juni 2015 en daarna waar mogelijk meegenomen in het ontwerp.

 

Door de ligging van het werkgebied, middenin een woonwijk met centraal een groot speelplein, zijn goede communicatie met bewoners en extra veiligheidsmaatregelen voor kinderen van groot belang. Wij zullen er dan ook extra op inzetten om onveilige situaties in de wijk op voorhand te voorkomen. Dit doen wij onder andere door tijdens de grote vakantie niet rond het speelplein te werken.

 

Hinderbeperking bewoners de Punter

Wij van de Wilde Grond-, Weg- en Waterbouw vinden het belangrijk bewoners ons als een goede gast ervaren. Daarom zetten wij extra maatregelen in om de bereikbaarheid van de wijk, ook tijdens onze werkzaamheden, te bewaken:

 

 • Wij stellen extra parkeerplaatsen in om de tijdelijk wegvallende parkeerplaatsen te vervangen. Zo hoeft u nooit ver te lopen om thuis te komen.
 • Ook brengen wij tijdelijke kliko-ophaalpunten aan om ervoor te zorgen dat het afval op het normale tijdstip opgehaald kan worden.

   

 • Onze omgevingsmanager is het centrale aanspreekpunt van dit project, zo weet u altijd bij wie u terecht kan met vragen.

   

 

Meer weten? Volg ons via Facebook!

 

Omgevingsmanager De Wilde GWW

Naam: Marissa Adelaar

Telefoonnummer: 06 – 53 47 93 81

E-mailadres: madelaar@ruim.nl

 

Opdrachtgever: Gemeente Lelystad
Aannemer: De Wilde Grond-, Weg- en Waterbouw
Uitvoerder: De Wilde Grond-, Weg- en Waterbouw
fasering-warande-eiland

Warande Eiland: Multifunctionele Accomodatie

Werkzaamheden Warande MFA Eiland

De Wilde Grond-, Weg- en Waterbouw uit Lelystad is medio februari 2017 gestart met het Woonrijp maken van Warande MFA Eiland in Lelystad. Het project is in opdracht van de gemeente Lelystad. Doel en aanleiding van het werk is om de nieuwbouwwijk Warande op fietsafstand een grote diversiteit aan openbare voorzieningen te bieden. Zo komt er onder meer een school, een dierenkliniek en een huisartsenpraktijk. Ook wordt er een appartementencomplex gebouwd. Door deze ontwikkelingen groeit de nieuwe wijk tot een prettig gebied om te wonen.

 

Momenteel zijn de gebouwen waar de geplande voorzieningen en diverse appartementen zich in zullen vestigen nog in aanbouw. De Multifunctionele Accomodatie, die het project ook haar naam geeft, is bijna gereed. Begin mei 2017 zal Kindcentrum Warande haar intrek nemen in het gebouw. Ook is er al een dierenkliniek gevestigd aan de Buizerdweg.

 

De Wilde Grond-, Weg- en Waterbouw brengt in eigen beheer de volledige riolering aan rondom het Eiland en verzorgt de bestrating en aanleg van groenvoorzieningen in de openbare ruimte. Bovendien richten wij het schoolplein in en plaatsen diverse speeltoestellen. 

Door de verschillende bouwers binnen het werkgebied en de school die begin mei 2017 open gaat is goede communicatie met stakeholders en extra veiligheidsmaatregelen voor kinderen van groot belang. Wij brengen dan ook een veilige zone aan rondom de school. Ook hanteren wij een efficiënte en realistische planning om de werkzaamheden zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen

Heeft u vragen over de werkzaamheden op Warande MFA Eiland of de planning? Neemt u gerust contact op met onze omgevingsmanager, zij staat u graag te woord.

 

Dat werkt! 

 

 

Omgevingsmanager De Wilde GWW

Naam: Marissa Adelaar

Telefoonnummer: 06 – 53 47 93 81

E-mailadres: madelaar@ruim.nl

 

 

Opdrachtgever: Gemeente Lelystad
Aannemer: De Wilde Grond-, Weg- en Waterbouw
Uitvoerder: De Wilde Grond-, Weg- en Waterbouw
fasering-galjoen-afval-en-parkeren

Groot onderhoud Galjoen 20 t/m 30 Lelystad

De Wilde Grond-, Weg- en Waterbouw uit Lelystad start medio januari 2017, in opdracht van de gemeente Lelystad, met groot onderhoud aan woonwijk Galjoen 20 t/m 30 in Lelystad. Doel en aanleiding van het werk is om de openbare ruimte in de wijk toekomstbestendig te maken. Dit betekent dat de bestrating waar nodig hersteld wordt en weer een frisse en moderne uitstraling krijgt. Ook brengen wij nieuwe groenstroken aan in de wijk om de leefbaarheid te vergroten.

 

Door de ligging van het werkgebied – middenin een drukke woonwijk met grote basisschool ernaast –  zijn goede communicatie met bewoners en extra veiligheidsmaatregelen voor kinderen van groot belang. Wij zullen er dan ook extra op inzetten om onveilige situaties in de wijk op voorhand te voorkomen.

Dat werkt! 

 

Hinderbeperking voor bewoners Galjoen

Wij van de Wilde Grond-, Weg- en Waterbouw vinden het belangrijk bewoners ons als een goede gast ervaart. Daarom zetten wij extra maatregelen in om de bereikbaarheid van de wijk, ook tijdens werkzaamheden, te bewaken:

 

 • Wij stellen extra parkeerplaatsen in om tijdelijk wegvallende parkeerplaatsen te vervangen. Zo hoeft u nooit ver te lopen om thuis te komen.

 

 • Ook brengen wij tijdelijke kliko-ophaalpunten aan om ervoor te zorgen dat het afval op het normale tijdstip opgehaald kan worden. Dit voorkomt onduidelijkheid.

 

 • Wij stellen gratis bolderkarren ter beschikking om zware boodschappen naar huis te rijden. We vragen u wel om de bolderkarren weer terug te brengen, zo heeft iedereen er plezier van.

 

 • Wij zetten een buurtmaatje in om dagelijks, waar nodig, assistentie te verlenen.

 

 • Onze omgevingsmanager is het centrale aanspreekpunt van dit project, zo weet u altijd bij wie u terecht kan met vragen.

 

Omgevingsmanager De Wilde GWW

Naam: Marissa Adelaar

Telefoonnummer: 06 – 53 47 93 81

E-mailadres: madelaar@ruim.nl

 

 

Opdrachtgever: Gemeente Lelystad
Aannemer: De Wilde Grond-, Weg- en Waterbouw
Uitvoerder: De Wilde Grond-, Weg- en Waterbouw
kruispunt-N919

Kruispunt N919 bij buurtschap de Knolle

Opdracht: kruispunt veiliger maken voor fietsers

De Wilde Grond-, Weg- en Waterbouw heeft, in opdracht van de provincie Friesland, een groot kruispunt aan de N919 aangepast. De kruising, ter hoogte van buurtschap de Knolle in de gemeente Weststellingwerf, was zeer gevaarlijk voor fietsers; het verkeer reed met zeer hoge snelheden over de weg. Door het ontbreken van een middenberm was er geen uitwijkmogelijkheid voor fietsers waardoor er regelmatig ongelukken gebeurden. Om de veiligheid van alle weggebruikers, maar fietsers in het bijzonder, te waarborgen hebben wij de weg verbreed en een middengeleider aangebracht. Met deze aanpassingen kunnen fietsers veiliger, in twee keer, oversteken.

 

Werkzaamheden

Om het kruispunt vrij te maken voor de verbreding hebben wij eerst een aantal bomen verwijderd die te dicht op de weg stonden. Vervolgens is het bestaande asfalt, over een lengte van 250 meter, verwijderd en waar nodig zijn kabels en leidingen verlegd. Om verkeershinder tot een minimum te beperken hebben wij het nieuwe asfalt en belijningen in één weekendafsluiting aangebracht.  

 

De volledige uitvoering van dit project was in beheer van De Wilde Grond-, Weg- en Waterbouw uit Lelystad.

 

Opdrachtgever: Provincie Friesland
Aannemer: De Wilde Grond-, Weg- en Waterbouw
Uitvoerder: De Wilde Grond-, Weg- en Waterbouw
Stadhuisplein

Metamorfose van het Stadhuisplein in Lelystad

Het Stadhuisplein van Lelystad heeft in 2015 een complete metamorfose ondergaan. Het eerst wat saaie plein moest een plek worden waar zowel bezoekers van buitenaf als de inwoners van Lelystad graag komen.

 

Gunning Stadhuisplein Lelystad

Door middel van Best Value Procurement (BVP) heeft Reimert Bouw en Infrastructuur de gunning gekregen van opdrachtgever Gemeente Lelystad. In samenwerking met ontwerpbureau BDP Khandekar en adviesbureau Tauw heeft Reimert een sfeerboek opgesteld met daarin drie sfeerkamers. De bewoners van Lelystad konden vervolgens stemmen op het ontwerp dat hen het meeste aansprak. De sfeerkamer de huiskamer kwam uit de bus als het beste ontwerp.

 

 

Bij dit project is er uitgegaan van the power of ten. Het concept van the power of ten is gebaseerd op de gedachte dat er ten minste tien elementen moeten zijn die een aanleiding vor­men om een publieke ruimte te bezoeken. Dit kan gaan om zaken als zitelementen, water, planten en bloemen, terrassen en een podium voor bijvoorbeeld muziek.

 

 

De uitvoering is gedaan door Reimert Bouw en Infrastructuur en de Wilde Grond-, Weg- en Waterbouw. Dit ging in fases zodat het plein voor bezoekers en winkeliers toegankelijk bleef. Per fase werd de oude bestrating verwijderd, riolering en bekabeling aangebracht en vervolgens werd het plein met nieuwe bestrating, plantenbakken en straatmeubilair ingericht in de nieuwe stijl.

 

 

Het nieuw ingerichte plein heeft met de zigzagbestrating, de vele zitgelegenheden, de ligweides en een gevarieerde beplanting inmiddels weer een sfeervolle uitstraling.

 

 

Opdrachtgever: Gemeente Lelystad
Aannemer: Reimert Bouw en Infrastructuur
Uitvoerder: Reimert Bouw en Infrastructuur
De Wilde Grond-, Weg- en Waterbouw

 

Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op ''toestaan cookies" om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten