De laatste fase van onze werkzaamheden aan de N357 van Holwerd naar Stiens breekt aan. Hierbij een update van de werkzaamheden en een kleine vooruitblik op wat wij nog gaan doen.

Half augustus is De Wilde Grond-, Weg- en Waterbouw, in opdracht van Provincie Fryslân, gestart met de werkzaamheden aan de N357. Wij voeren het laatste traject van het werk uit: 10 kilometer bermen, fietspaden en sloten tussen Hallum en Holwerd. Inmiddels zijn wij gereed om de laatste fase te starten. De werkzaamheden verlopen tot nog toe voorspoedig.

 

Stand van zaken N357

De werkzaamheden aan de sloten over het gehele traject zijn bijna afgerond en de bermen aan de slootkant wegzijde zijn ingezaaid. Verder hebben wij alle inritten en dammen aan de wegzijde voorzien van betonplaten en nieuwe duikers. Ook de werkzaamheden aan de waterleiding vanaf Blije tot Ferwert zijn zo goed als klaar. Hier moet alleen nog de AC-leiding uit van de Vogelzangsterweg tot aan de Stelling worden uitgevoerd. Op dit deel verwijderen wij gelijktijdig het oude fietspad en brengen de onderlaag van het nieuwe fietspad aan. Dit zal naar verwachting in week 25 gebeuren.

IMG_2774  

Wat gaan wij nog doen?

Vanaf woensdag 13 juni gaan wij aan de slag met het asfalt op het gedeelte rond Marrum heen, van de Stationswei tot aan Lage Heerenweg. Ook starten de werkzaamheden aan de waterleiding vanaf de Marrumerweg te Ferwert tot aan Hearawei te Marrum. Fietsers en omwonenden kunnen hier wat overlast van ondervinden, maar wij doen er alles aan om de hinder zoveel mogelijk te beperken. Aansluitend gaan wij dan verder met het vernieuwen van het fietspad. Ten slotte starten wij na de zomervakantie met het laatste gedeelte van het fietspad tussen Marrum en Hallum.