Update 10 juni 2022:

De nieuwsbrief fase B6.5 Klaproos is toegevoegd.

Klik hier voor de laatste nieuwsbrieven van de verschillende deelgebieden

Update 10 mei 2022:

De nieuwsbrief fase 6 tijdelijk parkeerterrein Klaproos is toegevoegd.

Update 6 mei 2022:

De nieuwsbrief van deelgebied B fase B6.6 is toegevoegd.

Update 21 april 2022:

De nieuwsbrief van deelgebied B fase B6.4 is toegevoegd.

Update 6 april 2022:

In verband met ziekte zijn vanaf afgelopen dinsdagochtend geen stratenmakers aan het werk geweest op fase B5.3 Klaproos. Het ziet er nu naar uit dat maandag een andere stratenmakersploeg weer van start gaat.

Update 25 maart 2022

De nieuwsbrief van deelgebied B fase B5.3 Klaproos is toegevoegd.

Update 18 maart 2022:

Door corona besmettingen hebben helaas maar beperkte werkzaamheden plaatsgevonden.

Update 1 maart 2022:

De nieuwsbrief voor deelgebied B fase B4 Margriet is toegevoegd.

Update 23 februari 2022:

De bestrating in de Margriet heeft vertraging opgelopen door de slechte weersomstandigheden.

WhatsApp-Image-2022-02-23-at-15.18.44                                                          

Update 18 februari 2022:

In de Margriet is de HWA riool aangelegd.

WhatsApp-Image-2022-02-18-at-12.08.50                                                          

In de Lupine, fase B8 is het straatwerk gereed; in de Lupine fase B7 wordt gewerkt aan het straatwerk.

WhatsApp-Image-2022-02-18-at-12.07.34-1 WhatsApp-Image-2022-02-18-at-12.07.35 WhatsApp-Image-2022-02-18-at-12.07.35-1   WhatsApp-Image-2022-02-18-at-12.07.34                                                                                          

Update 9-2-2022 De nieuwsbrieven van fase B4a Margriet en fase B8 Lupine zijn toegevoegd.

Update 10-11-2021: De nieuwsbrief tijdelijke inritten Parnassialaan is toegevoegd.

Update 09-11-2021:De nieuwsbrief fase B4 Kamille, Margriet is toegevoegd

Update 25-10-2021:De nieuwsbrief fase B5.1 en B5.2 Kamille is toegevoegd

 • Update 8-10-2021:De nieuwsbrief fase B6.3 Klaproos is toegevoegd
 • Update 20 juli 2021:
 • Bouwvakantie

De bouwvakantie loopt van week 30 tot en met week 32; van maandag 26 juli tot en met zondag 15 augustus.

Ranonkellaan

Tijdens de bouwvakantie wordt de Ranonkellaan opengesteld. Dit houdt ook in dat in die periode de buslijn 8 van Arriva weer over de Ranonkellaan rijdt. Na de bouwvakantie, als de werkzaamheden verdergaan, zal de bus weer worden omgeleid via Koriander.

Koriander

In week 31 wordt de Koriander gedeeltelijk afgesloten. Het betreft het gedeelte Koriander tussen Liesgras en Draadzegge. De omleidingsroutes worden ter plaatse aangegeven.

Madelief

Na de bouwvakantie starten wij met de werkzaamheden van fase B2 Madelief. Naar verwachting zal deze fase half september worden afgerond.

Korenbloem

Begin juli is gestart met fase B3 Korenbloem. Deze fase wordt in 3 delen uitgevoerd en zal in zijn geheel begin september gereed zijn. Tijdens de bouwvakantie worden hier geen werkzaamheden uitgevoerd; De woningen zijn dan toegankelijk.

Algemeen

Let op: Houdt u er rekening mee dat genoemde planningen door onvoorziene (weers-)omstandigheden kunnen wijzigingen.

In de link 'nieuwsbrieven' bovenaan de pagina vindt u meer specifieke informatie per fase over planning, omleidingen en overige praktische zaken.

Foto's

Hieronder vindt u een aantal foto's van verschillende fases van het project.

WhatsApp-Image-2021-07-13-at-05.09.48 WhatsApp-Image-2021-07-13-at-05.09.49 WhatsApp-Image-2021-07-13-at-05.09.45-300x225 WhatsApp-Image-2021-07-13-at-05.09.50-300x225 WhatsApp-Image-2021-07-13-at-05.09.53-300x225 WhatsApp-Image-2021-07-13-at-05.10.02-1 WhatsApp-Image-2021-07-13-at-05.10.05       WhatsApp-Image-2021-07-13-at-05.09.47-300x225                    

Update 28 mei 2021

Onderwerp: Uitnodiging TEAMS Omgevingsbijeenkomst Deelgebied B

De Wilde Grond-, Weg- en Waterbouw start eind juni /begin juli 2021 met de uitvoering van deelgebied B van project Terreinafwerking De Olmen-Waterfront in Warande. Dit doen wij in opdracht van de gemeente Lelystad. Hieronder kunt u zien om welk gebied het gaat. Afbeelding1-website-2-e1623661680887-1024x412

                       

Omgevingsbijeenkomst

Om u te informeren over onze werkzaamheden en de gevolgen hiervan, organiseren wij dinsdag 15 juni 2021 een omgevingsbijeenkomst. Ons uitvoeringsteam is hierbij aanwezig om zich aan u voor te stellen en om een toelichting te geven op de werkzaamheden, planning en fasering van deelgebied B. Ook is er gelegenheid voor u om vragen aan ons te stellen.

In verband met de COVID-19 maatregelen zal deze bijeenkomst niet fysiek plaatsvinden maar online, via TEAMS. Indien u aan de bijeenkomst wilt deelnemen, dan kunt u zich hiervoor aanmelden door uw e-mailadres aan ons door te geven. Wij sturen u dan vervolgens een e-mail met de link om deel te nemen aan de vergadering.

Locatie : Microsoft TEAMS vergadering

Datum : dinsdag 15 juni 2021

Tijdstip : van 18:00 tot 19:00 uur

Aanmelden : e-mail naar waterfront-warande@dewilde-lelystad.nl

 

Update 17 mei 2021:

Voortgang deelgebied A en C

Helaas zijn de weersomstandigheden ongunstig en worden de werkzaamheden hierdoor bemoeilijkt.

Van deelgebied A Wederiklaan is de eerste fase A1 afgerond en is vorige week gestart met fase A2 en A3. Deze fases gaan circa 8 weken duren; dit houdt in dat de terreinafwerking van de Wederiklaan eind juni/begin juli gereed zou zijn.

Bij deelgebied C is begin mei gestart met de eerste fase C9 - Haagwinde. Afhankelijk van de weersomstandigheden zal begin juni de nieuwe bestrating zijn aangebracht en de bermen en groenstroken zijn afgewerkt. Aansluitend hierop volgen de werkzaamheden van fase C8.

Tekeningenactie

De kinderen van de school Kindcentrum Warande hebben enthousiast meegedaan aan de tekeningenactie. Wij hebben in totaal 256 tekeningen ontvangen. Deze tekeningen zijn op bouwhekdoeken gedrukt en zullen langs de Haagwinde worden geplaatst. Hieronder een paar voorbeelden:

KM_C30821042214290-scaled-e1621252674497 KM_C30821042610131-scaled-e1621252640713-300x212

KM_C30821042610130-scaled-e1621252727610

KM_C30821042610122-scaled-e1621252965284            

Update 30 maart 2021:

Onderwerp: Voortgang deelgebied A - Wederiklaan

Begin april 2021 start aannemer De Wilde Grond- , Weg– en Waterbouw met de werkzaamheden in deelgebied A: het betreft de Wederiklaan gelegen tussen de Zilverschoonlaan en de Oeverzegge.

Planning

Om overlast zo veel mogelijk te beperken worden de deelgebieden uitgevoerd in fasen. Deelgebied A is verdeeld in 3 fasen.

 • A1: start week 15 tot en met circa week 18 (begin april—begin mei)
 • A2: start week 18 tot en met circa week 22 (begin mei—half juni)
 • A3: start week 22 tot en met circa week 26 (half juni—half juli)

Wij willen erop wijzen dat dit een planning betreft die door onvoorziene omstandigheden nog kan wijzigen.

 • Werkzaamheden
 • Per fase worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
 • Aanleggen van de bypass (rijplaten)
 • Opbreken van de bestaande verharding (betonplaten)
 • Grondwerk (grond en zand cunetten incl. fundering en boomplantvakken
 • Aanbrengen van kantopsluitingen en bestrating
 • Groenstroken aanvullen en bermen afwerken

Wijkbuddy

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is op locatie een wijkbuddy aanwezig als aanspreekpunt. De wijkbuddy is te herkennen aan een geel hesje. Voor al uw uitvoeringstechnische vragen kunt u bij hem terecht.

2-wekelijks inloopspreekuur

Wanneer u een persoonlijk gesprek wenst om vragen te stellen en aandachtspunten kenbaar te maken, dan kunt u op afspraak terecht bij het inloopspreekuur in onze bouwkeet. De keet bevindt zich in deelgebied D - plein Klaproos. Dit spreekuur is elke 2 weken op woensdag van 15:00 tot 16:00 uur. Indien u een afspraak wilt maken, dan kunt u dat per mail of telefonisch aangeven.

Veiligheid

Wij doen ons best om de veiligheid tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk te garanderen, maar toch blijven werkterreinen gevaarlijke plaatsen. Het is verstandig kinderen hierop te wijzen en ze weg te houden van het werkterrein. Het werkterrein is geen veilige speelplaats.

 
 • Update 23 maart 2021:
 • Uitnodiging TEAMS Omgevingsbijeenkomst deelgebied A en C

Wij organiseren op donderdag 25 maart een informatiebijeenkomst. Ons uitvoeringsteam is hierbij aanwezig om een toelichting te geven op de werkzaamheden, planning en fasering van deelgebied A en C. Ook is er gelegenheid om vragen te stellen.

In verband met de COVID-19 maatregelen zal deze bijeenkomst helaas niet fysiek plaatsvinden maar via TEAMS. Indien u aan de bijeenkomst wilt deelnemen, dan kunt u zich hiervoor aanmelden door uw e-mailadres aan ons door te geven. Wij sturen u dan vervolgens een e-mail met de link om deel te nemen aan de vergadering.

 • Locatie : Microsoft TEAMS vergadering
 • Datum : donderdag 25 maart 2021
 • Tijdstip : van 18:00 tot 19:00 uur
 • Aanmelden : e-mail naar waterfront-warande@dewilde-lelystad.nl
waterfront_Deelgebied-A-e1615812039470 Fases deelgebied A deelgebied-C-300x155 Fases deelgebied A
 • Fases deelgebied C
 •  

  Update 15 maart 2021:

  In opdracht van de gemeente Lelystad start binnenkort De Wilde Grond-, Weg- en Waterbouw met de uitvoering van het project Terreinafwerking in de wijk Waterfront Warande in Lelystad.

  Wat gaan wij doen in de Warande?

  Het project bestaat uit de volgende werkzaamheden:

  • Opruimingswerkzaamheden
  • Opnemen van verhardingen
  • Verrichten van grondwerk
  • Aanbrengen afwateringsvoorzieningen
  • Aanbrengen elementenverhardingen
  • Realiseren/herstellen voetpaden en parkeervakken
  • Aanleggen boomplantvakken

  Om hinder en overlast tot een minimum te beperken voeren wij de geplande werkzaamheden gefaseerd uit. De werkzaamheden zijn onderverdeeld in deelgebieden en deze deelgebieden zijn onderverdeeld in subfases. Op deze manier zijn voldoende (tijdelijke) parkeerplaatsen beschikbaar en werken wij slechts een paar weken direct voor de deur. De fasering bestaat uit de volgende deelgebieden:

  • Deelgebied A: Fase A1 t/m A3
  • Deelgebied B: Fase B1 t/m B8
  • Deelgebied C: Fase C1 t/m C9
  • Deelgebied D: Fase D1 t/m D4

  Onze planning (onder voorbehoud)

  Naar verwachting zal in april 2021 gestart worden met de werkzaamheden. De geplande werkzaamheden zullen duren tot eind 2022. Dit is onder voorbehoud; Onwerkbaar weer en andere onvoorziene zaken kunnen van invloed zijn op de planning.

  Zodra de planning bekend is zullen wij dit kenbaar maken.

  Omgevingsbijeenkomsten

  Ongeveer 2 weken voor de start van de werkzaamheden van een deelgebied organiseren wij een omgevingsbijeenkomst. Dit doen wij tijdens de beperkende COVID-19 maatregelen via TEAMS. Tijdens deze bijeenkomst wordt een toelichting gegeven op de werkzaamheden, de planning, bereikbaarheid en parkeren.

  Belanghebbenden worden via deze site en bewonersbrieven uitgenodigd om deel te nemen aan deze bijeenkomsten.

  Inloopspreekuur

  Wanneer mensen een persoonlijk gesprek met ons willen om vragen te stellen, dan kunnen zij terecht bij het inloopspreekuur in onze bouwkeet. Dit spreekuur is elke 2 weken op woensdag van 15:00 tot 16:00 uur. In verband met COVID-19 kunt u hier alleen op afspraak terecht. U kunt de afspraak telefonisch of per mail maken. Zie contactgegevens hieronder.

  Nieuwsbrief

  Wilt u per mail informatie ontvangen over het project of over een specifiek deelgebied, dan kunt u hier uw e-mailadres doorgeven bij de Omgevingsmanager.

  Contactgegevens

  • Telefoonnummer: 06 - 57 39 22 92
  • E-mailadres: waterfront-warande@dewilde-lelystad.nl

  Bekijk meer projecten